ArabicDutchEnglishRussianTurkish

İlkokul

İlkokul

AREV Okulları, ilkokullarında; teknoloji kuşağı çocuklara doğru eğitimler verebilmek adına; teknolojik ekipmanları ile süreç ve sonuç odaklı olarak, eğitim vermeyi planlarken; ruhsuz bir teknolojik nesil yerine; ahlaki davranışların ve karakter gelişiminin de yeni teknolojiyle paralel özellikte olmasını amaçlar.

AREV Okulları ilköğretim bölümünde 1. sınıftan itibaren, öğrencilerimiz drama yolu ile ilk disiplin kurallarını öğrenir ve eğitim-öğretim süreci bununla birlikte başlamış olur. Doğaçlama, rol yapma ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde çocukların, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılması sağlanır. Tam olarak oyun çağını atlatamamış ilköğretim seviyesindeki çocukların hem yaratıcılığı geliştirilmiş hem de eğlendirilerek, dersler öğretilmiş olacaktır.

[mk_custom_list style=”mk-icon-angle-right” icon_color=”#ffffff” align=”left”]

 • Araştırma
 • Disiplinler arası ilişkilendirme yetisi kazandırma
 • Planlama, deney yapma ve uygulama
 • Eleştirel düşünme
 • Problem çözme
 • Bilimsel düşünme
 • Analitik düşünme

[/mk_custom_list]

AREV BEYLİKDÜZÜ KAMPÜSÜ

AREV BEYLİKDÜZÜ KAMPÜSÜ

AREV Okulları’nda, işbirliği ruhu, ulusal gelenek bilgisi, uluslararası anlayış ruhu, matematik, dil ve bilim yeteneği, müzik, sanat ve edebiyata olan ilgiyi geliştirmek ve kazandırmak temel prensiplerimizdendir.

Her Çocuk, İçinde Bir Nobel Ödülü Taşır…

Öğrencilerimiz akademik olarak ilerleme kaydederken; Sosyal Kulüp aktiviteleri kapsamında düzenlenen; sosyal ve spor etkinlikleri ile “Sağlam kafa, sağlam vücütta bulunur” anlayışıyla bedensel gelişimlerinin de sağlanması hedeflenir; Rehberlik birimi faaliyetleri ile kendilerine ve başkalarına güvenmeleri ve geleceğe kaygı duymadan bakmaları sağlanır.

AREV Okullarında çocuklarımız, eğitimlerinin ilk yıllarında, “Çoklu Zekâ Kuramı”na uygun olarak, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda, ilgi duydukları alanda, eğitim-öğretim hayatlarını sürdürme fırsatını bulacaklardır. AREV Okulları, çocuklarını doğru alanlara yönlendirerek her çocuğun bir Nobel ödülüne layık olacak hayallere ulaşmasına destek ve ilk adımı atmasına cesaret verir.

AREV Okulları, ilkokul eğitimiyle, çocukların öncelikle ahlaklı bireyler olmaları, daha sonra Biyopsiko-sosyal bir varlık olarak; duygusal, sosyal, bilişsel yönden gelişmeye açık özellikte; dünya görüşü yüksek karakterler haline gelmelerini ve çalışmalarında iz bırakacak nesiller olmalarını amaçlar.

Aktif, Doğal ve Aynı Zamanda Teknoloji Tabanlı Öğrenme Ortamı…

Öğrencinin özgüven kazanması, ilişkilerini geliştirebilmesi, ufkunu genişletebilmesi için sosyal ve fiziksel aktivitelere büyük önem veriyoruz.

Modern sanatların yanı sıra; Çini Boyama, Minyatür, Ahşap Boyama Atölyeleri gibi verdiğimiz Geleneksel Türk El Sanatları eğitimiyle; diğer okullardan farkımızı ortaya koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki yeni gelecek; dünyadaki ortak kültür ve sanatı bilmenin yanı sıra öz kimliğini, milli değerlerini bilen çok yönlü ve özgün bir nesilin omuzlarında yükselecek.

Ayrıca, teknolojinin eğitimle ilgili tüm avantajlarını, öğrenci ve velilerimizin kullanımına sunuyoruz. Dünya ile olan dijital uçurumu ortadan kaldırmak için Robotik atölyemiz, Ar-Ge Laboratuvarlarımız ve her ders için uluslararası ölçekte laboratuvarlamız ile teknolojik tabanlı bir eğitim sunarak çocuklarımızı teknolojiyi öğrenen ve üreten bir potansiyel haline getirmeyi, algıları ve bilgiyi özümseyici bireylere dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

AREV Okulları, her çocuğun yetenekli doğduğunu, her birinin kendi başarı hikâyesini yazabilecek özellikte olduğunu düşünerek çocuklara sıradan edinim kazandırmak yerine; içlerinde var olan cevherin ortaya çıkması için eğitim programlarını dizayn eder ve uygular.

[mk_gallery images=”610,611,612,613,614″ column=”5″ height=”200″ overlay_color=”#6193bf”]
 • 10.000 Metre Kare Alana Sahip
 • Yeşil Dostu ve Engelsiz Kampüs
 • Teknolojik Donanıma Sahip
 • Robotik Kodlama Sistem Çalışmaları
 • Yapay Zeka Laboratuvarı
 • Yapay Zeka Laboratuvarı
 • Ar-Ge Laboratuvarı
 • Her Ders İçin Uluslararası Ölçekte Laboratuvar
 • Kafeterya ve Yemekhane
 • Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
 • Havuz, Buz Pateni Pisti
 • Kişiye Özel Hobi Bahçeleri
 • Bilim ve Sanat Sokağı
 • Konferans ve Sergi Salonu
 • Satranç Merkezi
 • Hobi ve Sanat Sınıfları (Bale, Müzik Odası,)
 • Eğitsel Drama ve Tiyatro Eğitimi
 • Geleneksel Türk El Sanatları

BÜLTENLER

Eylül-Ekim-Kasım Ayları İlkokul Bülteni

Görüntüle & İndir
Görüntüle & İndir

Aralık-Ocak-Şubat Ayları İlkokul Bülteni

Görüntüle & İndir
Görüntüle & İndir