ArabicDutchEnglishRussianTurkish

Online Bursluluk Sınav Yönergesi

Online sınav yönergesi ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

 1. Online sınav elektronik ortamda gerçekleşecek olup, sınav anında cep telefonu, tablet, bilgisayar vb… elektronik cihazınızın şarjı biter, elektrik bağlantısı kopar yada internet sunucusu ile olan bağlantı kopar ise sınavınız otomatik olarak sonlanır ve sınava tekrar online şekilde başlamanız gerekir.
 2. Sınav bağlantınız koptuğu anda güvenlik amaçlı sınavınız sonlanmış olacağından sonlanan bağlantınızdan hiç bir şekilde AREV Kolejleri sorumlu olmayacaktır.
 3. Sınav gsm numarası üzerinden sınav başlangıcında aktif edeceğiniz cep telefonuna gelecek doğrulama kodu ile gerçekleşecektir.
 4. Bağlantı kopması durumunda kopan süre yeni sınava tekrar eklenmeyecek olup yeni bir sınav başlama şartları geçerlidir.
 5. Sınav 6 Haziran 2020 / Cumartesi 12.00 – 18.00 arası açık olup bu saatler arasında sisteme online bağlanarak giren öğrenciler sınavını yürüteceklerdir. Sınav giriş zamanı dışında sisteme giriş yapılmayıp herhangi bir hak ve yükümlülük söz konusu değildir.
 6. Her dört yanlış, bir doğruyu götürecektir.
 7. Sına anında yanınızda boş çözüm kağıdı ve kalem bulundurunuz.
 8. Sınavı sessiz bir ortamda başlatınız.
 9. Yanınızda su bulundurun.
 10. Sınavdaki optik formdaki soru numaralarına tıklayarak ilgili soruya geçiş yapabilirsiniz.
 11. Cevaplanmış bir soruyu boş bırakmak isterseniz şıkkın üzerine tekrar çift tıklayınız.
 12. Sınava giriş yapan öğrenci ve velisi ile AREV Kolejleri tarafından iletişim ve irtibat kurmak üzere izin vermiş sayılır.
 13. Sınavın amacı reklam yada tanıtım değil, başarılı öğrencilere eğitim bursu verilmesidir.
 14. Sınav başvuruları elektronik ortamda www.arevokullari.com uzantılı web sitesi üzerinden 21 Mayıs 2020 / Çarşamba / 00.00 ile 6 Haziran 2020 / Cumartesi / 12.00 arası online olarak yapılacaktır.
 15. Sınav online ve eğitim bursu sağlamak amacı ile olduğundan soru kitapçıkları öğrenci yada velisi ile paylaşılmayacaktır.
 16. Sınav sonucuna itiraz eden öğrenci yada velisinin elektronik ortamda mail yolu ile yada kurum hatlarından iletişime geçerek tarafımıza bilgi vermesinden sonra 5 iş günü içerisinde geri bildirim sağlanacaktır.
 17. Sınav sonuçları karne şeklinde AREV Kolejleri ölçme ve değerlendirme birimi tarafından değerlendirildikten sonra bizzat veliler ile telefon yolu yada kuruma davet edilerek bilgilendirme yapılacaktır.
 18. Sınav sonucu öğrenci yada velisi dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
 19. Başvuru yaptığı halde sınava girmeyen öğrenciler için tekrar sınav yapılmayacak olup gerekli mazereti olanlar için AREV Kolejleri yönetimi inisitiyatif sahibidir.
 20. Bursluluk sınavına giren öğrencilere okul kontenjanı dikkate alınarak 2020 / 2021 eğitim öğretim yılı için aşağıdaki oranlarda burs verilecektir. Puan eşitliğinde ise aynı değerler geçerlidir. Sınav 500 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  1.olan öğrenciye sınav puanı 485 ve üzeri için %100 burs
  2.olan öğrenciye sınav puanı 470 ve 484 arası için %75 burs
  3.olan öğrenciye sınav puanı 455 ve 469 arası için %50 burs
  4. ile 10.arası olan öğrencilere sınav puanı 420 ve 454 arası için %40 burs
  11. ile 20.arası olan öğrencilere sınav puanı 400 ve 419 arası için %30 burs
  20. ile 30.arası olan öğrencilere sınav puanı 380 ve 399 arası için % 20 burs
  Sınava katılan tüm öğrenciler katılımlarından ötürü Özel AREV Kolejleri katılım bursu adı altında %10 burs olacak şekilde indirim hakkı verilecektir.
  Eğitim öğretim bursu 2020 / 2021 Eğitim Öğretim yılı ilan edilen yıllık ücret ilanı liste fiyatı üzerinden düşülerek yansıtılacaktır.
 21. Ulusal ve uluslararası düzeyde lisanslı sporcu, akademik başarısı vb… derece sahipleri olan öğrencilere aldıkları burs oranına ilaveten % 10 ile % 25 oranında yönetim kurulu kararına bağlı kalmak kaydı ile kurul karar verdiği ve onayladığı bireysel başvurulara göre değerlendirmeye tabii tutulur.
 22. Şehit, gazi vb… çocuklarına 21. madde de bahsi konu olan bursluluk hükümleri yine kurul kararına bağlı kalmak kaydı ile değerlendirmeye tabii tutulur.
 23. Sağlık çalışanları çocuklarına 21. madde de bahsi konu olan bursluluk hükümleri yine kurul kararına bağlı kalmak kaydı ile değerlendirmeye tabii tutulur.
 24. Burs oranı 2020 / 2021 eğitim öğretim ücreti üzerinden hesaplanarak öğrenci kayıt fiyatına yansıtılacaktır. Servis, takviye kursu, kulüp, yemek, kahvaltı, kıyafet, yayın vs… gibi ücretler bursa dahil değildir.
 25. 2020 / 2021 eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde sadece bir eğitim öğretim yılı için geçerlidir.
 26. Burs verilecek öğrenci sayısı her kademe düzeyinde otuz kişi ile sınırlıdır.
 27. Burs; öğrencinin disiplin cezası alması, burslu öğrencinin okuldan ayrılması ve burslu öğrencinin not ortalamasının 85’ in altına düşmesi durumunda kesilir.
 28. Özel AREV Kolejleri Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından sınav yürütme esasları hükme tabidir.
 29. Bursluluk sınavı ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi düzeyinde her kademe düzeyinde kendi içerisinde değerlendirilecektir.

AREV Eğitim Kurumları Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.